ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรถวิ่งได้เพื่อการเกษตร (จุดที่ ๓) หมู่ที่ ๑๑ บ้านคอกช้าง ตำบลครบุรีใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 ธ.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :