ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เรื่อง เปิดเผยกำหนดราคากลางและรายละเอียดรูปแบบโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรถวิ่งได้เพื่อการเกษตร (จุดที่ 3) หมู่ที่ 11 บ้านคอกช้าง ตำบลครบุรีใต้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ธ.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :