ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.๑๑ – ๐๐๙ ช่วงบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑ – บ้านคลองยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 ต.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :