ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระผักโพด (ซอยข้างโรงเรียน – เหมืองชลประทาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 ต.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :