ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง(แบบAsphaltic Concrete)บ้่านหนองโสน หมู่ที่ ๑ ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 ต.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :