ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับก้านเหลือง หมู่ที่ 4 (ซอยโปร่งแดง) ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding)

29 มิ.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :