ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟถนนโซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding)

21 มิ.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :