ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับก้านเหลือง หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านน้อยใจดี) ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

20 มิ.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :