ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เรื่องเปิดเผยกำหนดราคากลางและรายละเอียดรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับก้านเหลือง หมู่ที่ 4 (ซอยโปร่งแดง) ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding)

13 มิ.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :