ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ขอความร่วมมือ ห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ริมทางหลวง

03 ก.พ. 65

ประชาสัมพันธ์!! ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้
ขอความร่วมมือ ห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ริมทางหลวง งดจุดธูปเทียนลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงปลายฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูแล้ง ปี 2564 – 2565 ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565