ประกาศอำเภอครบุรี ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด/ควบคุมสูงสุด

27 มิ.ย. 64
ขอความร่วมมือ!! ผู้ที่เดินทางมาจาก 15 จังหวัด
จะเข้ามาพื้นที่ อ.ครบุรี และเข้าพื้นที่ตำบลครบุรีใต้
✳️ให้ประสานญาติ !!
…..เพื่อติดต่อ อสม. ผู้นำชุมชุน หรือเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่
✳️ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19(ตรวจฟรี)
และต้องกักตัวระหว่างรอทราบผล