ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.๑๑ – ๐๐๘ บ้านสระผักโพด หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้านป่ามะพร้าว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 มี.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :