นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยทีมงานออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้ความเสียหายจากเหตุวาตภัย พื้นที่ตำบลครบุรีใต้

24 เม.ย. 66

วันที่ 24 เมษายน 2566

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ พร้อมด้วย นายทศพล ห่ามกระโทก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้ความเสียหายจากเหตุวาตภัย พื้นที่ตำบลครบุรีใต้ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบต่อไป