นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และ ผอ.กอง ได้ออกพื้นที่แก้ไขปัญหาบ่อขยะ ร่วมกับนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล

21 ธ.ค. 64