นายกสมชาติ เดชดอน และผู้นำชุมชนร่วมลงพื้นที่ทำถนน หมู่ 15 บ้านคุ้มครอง

13 ม.ค. 66

วันที่ 13 มกราคม  2566

นายกสมชาติ เดชดอน และผู้นำชุมชนร่วมลงพื้นที่ทำถนน หมู่ 15 บ้านคุ้มครอง