ดำเนินการปักหลักเสาคอนกรีต ในที่ดินพิพาทบุกรุกที่สาธารณประโยชน์(คลองแห้ง)

12 ม.ค. 66

วันที่ 12 มกราคม 2566

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ ,นายชู คงรักษาเกียรติ ปลัดเทศบาล, นายทศพล ห่ามกระโทก หัวหน้าสำนักปลัด
มอบหมายให้งานนิติการ ร่วมกับงานป้องกันฯสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการปักหลักเสาคอนกรีต ในที่ดินพิพาทบุกรุกที่สาธารณประโยชน์(คลองแห้ง)