ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ “ลอยกระทงยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 2566

13 พ.ย. 66

เนื่องในวันที่ 27  พฤศจิกายน 2566 เป็นวันลอยกระทง งานสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลครบุรีใต้            จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่มรณรงค์  “ลอยกระทงยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ด้วยการร่วมติดแฮชแทกในโซเชียลด้วยข้อความ

#ครบุรีใต้ลอยกระทงรักษาสิ่งแวดล้อม

เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม งดใช้โฟม งดใช้พลาสติก และลดปริมาณขยะในน้ำ คู คลอง ด้วย 3 วิธี ได้แก่

1.การลอยกระทงจิ๋ว(ใช้วัสดุธรรมชาติ ลดขนาด ลดปริมาณขยะ

2.การลอยกระทงน้ำแข็ง(ใช้วัสดุน้อย ย่อยสลายง่าย)

3.การลอยกระทงออนไลน์(สร้างกระทงในแอปพลิเคชั่น ไม่ก่อเกิดขยะมูลฝอย)

https://season.sanook.com/loykrathong/play/  (เว็บไซต์ลอยกระทงออนไลน์)

เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วติดแฮชแทกในโซเชียล

#ครบุรีใต้ลอยกระทงรักษาสิ่งแวดล้อม