กองคลังออกหน่วยบริการเพื่อรับชำระภาษีนอกสถานที่

23 พ.ค. 66

วันที่ 22 พฤษภาคม- 13 มิถุนายน  2566

เทศบาลตำบลครบุรีใต้ นำโดยผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยคณะออกหน่วยบริการเพื่อรับชำระภาษีนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน