กลุ่มอาชีพตัดผม ตำบลครบุรีใต้ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตัดผมฟรีให้แก่เด็กนักเรียน

31 ส.ค. 64

♠ กลุ่มอาชีพตัดผม ตำบลครบุรีใต้ ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการตัดผมฟรีให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)